Ouverture des portes.jpg

Vieni a provare il rugby!

Iniziazione ,  Animazione per i più piccoli A Juan Les Pins, Antibes
  • Il Rugby Club di Antibes ti accoglie ogni mercoledì per farti scoprire il rugby.

    M-6: 14h30 à 16h00 /M-8: 14h30 à 16h00 / M-10: 14h30 à
    16h00 / M-12: 15h30 à 17h / M-14: 16h00 à 17h30 / Cadets:
    17h00 à 18h30 / Juniors: 18h00 à 19h30